Remedial Teaching

Wat is RT?

Remedial Teaching is vertaald “Correctief Onderwijs”. Remedial Teaching biedt hulp aan verstandelijk normaal begaafde leerlingen van alle groepen van basisschool en voortgezet onderwijs die door toevallige oorzaken een schoolse achterstand hebben opgelopen, en dus op een lager dan gemiddeld niveau presteren.

Door intensieve en geïndividualiseerde begeleiding wordt ernaar gestreefd dat de leerling na een tijd weer zonder RT kan. Er kan echter ook RT worden gegeven aan leerlingen die hoger dan gemiddeld presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.

Wanneer RT?

Wanneer het kind problemen heeft op het gebied van taal (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen), rekenen of schrijven. Ook sociaal-emotionele problemen zoals faalangst, hyperactiviteit en concentratieproblemen zijn een indicatie voor RT.

Hoe doet IK dit?

Diagnosestelling: IK houdt een intakegesprek en neemt een aantal testen af waardoor een nauwkeurige analyse van het leerprobleem kan worden gemaakt.
Opstellen handelingsplan: naar aanleiding van de diagnosestelling stelt IK een handelingsplan op waarin de aanpak van het leerprobleem en de duur van het behandelingstraject is vastgelegd.

Uitvoerende en behandelende fase: hierbij krijgt de leerling op individuele basis een aantal lessen waarin de leerling leert omgaan met het desbetreffende leerprobleem. IK streeft altijd naar een werkwijze waarbij de leerling direct in de praktijk situatie de verworven leerstrategieën kan toepassen.

Evaluatie: het traject wordt geëvalueerd in een diagnostisch gesprek waarbij een aantal afsluitende testen kunnen worden afgenomen.

Pin It on Pinterest