Huiswerkbegeleiding

Wat doet IK?

Huiswerkbegeleiding van IK is bedoeld voor scholieren van de basisschool (groep 7 en 8) en voor scholieren uit het middelbaar onderwijs (Vmbo , Mavo, Havo, Vwo, Gymnasium, Mbo en Mts), die begeleiding nodig hebben bij het maken van huiswerk.
Huiswerkbegeleiding is niet hetzelfde als bijles!

Wanneer kan IK helpen?

  • Als je niet goed weet hoe je je huiswerk moet organiseren en/of leren. Je bent steeds ’s avonds laat klaar met je huiswerk of krijgt je huiswerk niet af;
  • Als je motivatie- of concentratieproblemen hebt;
  • Als de overstap naar de middelbare school erg groot is en je achterstanden moet wegwerken;
  • Als je in groep 7 of 8 zit en je je goed wilt voorbereiden op de cito-toets en op de stap naar de middelbare school.

Hoe helpt IK?

IK vindt het belangrijk dat het kind in een veilige, stimulerende, gezellige en huiselijke omgeving het huiswerk kan maken. Bij IK kan dat! Na een intakegesprek met ouders en kind wordt een samenwerkingscontract afgesloten met het kind en IK .

De dag ziet er als volgt uit: Na school komt het kind naar IK. Daar wordt na het drinken van een kopje thee of warme choco begonnen met het individueel doornemen van de planning van het huiswerk. De gestructureerde aanpak helpt de kinderen hun schoolwerk goed te organiseren.

  • Iedere dag doet de leerling al zijn of haar leer- en maakwerk. IK overhoort leerstof en bekijkt en bespreekt zonodig maakwerk;
  • De leerling werkt voor ieder proefwerk of schriftelijke overhoring vooruit. IK plant dit samen met de kinderen in. Hierdoor leren zij gestructureerd werken;
  • IK maakt een planning voor het dagelijkse huiswerk omdat de meeste kinderen nevenactiviteiten hebben. IK streeft naar een goede balans tussen school, sport, muziek en overige vrije tijd;
  • IK geeft veel aandacht aan plannen, doelen stellen, effectieve leerstrategieën, wegwerken van leerachterstanden en plezier hebben in schoolwerk;
  • Het belangrijkste element van IK is het leren zelfstandig te werken en uiteindelijk het zelfvertrouwen van de leerling te vergroten.

IK kent geen verplicht aantal uren dat het kind moet blijven zitten. De leerling blijft zolang het wenselijk is. Dat betekent dat effectief en geconcentreerd leren met “vrijheid” wordt beloond. Vanzelfsprekend brengt het vaste ritme rust en bevordert de leerprestaties.

Pin It on Pinterest