Individuele Coaching

Voor wie?

Voor volwassenen die te maken hebben met kinderen en tegen moeilijkheden aanlopen. Dat kan op verschillende vlakken tot uiting komen. Bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel gebied, binnen een sportieve setting, op school, thuis, in de opvoeding, na echtscheiding en vele andere thema’s.

Dus heb je op een andere manier te maken met kinderen, en ervaar je moeilijkheden bij een kind, dan is dit coachingstraject een bijzondere ‘down to earth’ ervaring die je jezelf en je kind mag gunnen. Ik gun iedereen de inzichten in de mooie boodschappen die een kind je geeft. De kracht van de coaching is dat we heel dicht bij die boodschappen blijven door jouw woorden te vertalen. Alleen zo komen we bij de essentie die voor ieder individu een mooi kado is.

Ik zou graag veel mensen en daarmee ook kinderen bereiken, en gun iedereen de inzichten, de bewustwording en de kracht die onze lieve kinderen spiegelen. Voel je welkom!

Maar ook voor kinderen!

Op de basisschool kan soms dat kleine duwtje nodig zijn. Er is een kleine achterstand in een bepaald vak of een bepaald onderwerp wil niet beklijven. Kinderen kunnen na een speciaal dyslexie traject te hebben afgerond de extra stimulering bij het leren gebruiken. Bij IK zijn hier individuele bijlessen voor. Samen bekijken we hoeveel lessen we nodig denken te hebben. Met als doel zo snel mogelijk weer zelfstandig aan het werk.
Op de middelbare school lijkt er vaak behoefte aan verdieping in de exacte vakken. Soms is het nodig even 1 op 1 de stof te herhalen of uitgelegd te krijgen omdat het in de klas te snel ging. Dit kan net het verschil maken. IK biedt mogelijkheden om bijlessen Nederlands, Engels, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Biologie en Rekenen te volgen

Pin It on Pinterest