‘Brainspotting’

Voor wie?

Voor volwassenen en kinderen die vastlopen of verbetering wensen op het gebied van werk, school, in de sport, in relaties of privé. 

Wat is brainspotting?

Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken.

Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren: artiesten, sporters en executives.

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van blokkades die ons funktioneren en presteren negatief beïnvloeden.

Brainspotting kan ook op zichzelf gebruikt worden, maar laat zich ook combineren met andere vormen van therapie.

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen.

Oftewel: Waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.

De voordelen van Brainspotting:

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
  • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
  • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van clienten
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( prae-cognitieve en prae-verbale gebieden)
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
  • Minder risico op hertraumatisering
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
  • Kortdurende interventieperiodes.

“Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen”

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Dit trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.

Hoe werkt het in de praktijk?

We zitten tegenover elkaar in een gemakkelijke stoel. Je krijgt – als je dat wilt – een koptelefoon op, waardoor je  muziek hoort: muziek die weerklinkt afwisselend links en rechts, speciaal ontwikkeld en geproduceerd door David Grand, de ontdekker van Brainspotting. Je kunt dan in het kort iets vertellen over het issue waar je mee komt. Vaak kun je dan ergens in je lichaam iets gewaarworden, spanning op je keel b.v., of een knoop in je maag.

Ik werk vervolgens met een zogenaamde pointer, een soort antenne. Ik beweeg de pointer in je blikveld en je ogen en/lichaam geven zelf aan waar er activiteit is. We kunnen de oogpositie samen bepalen of ik zoek hem voor je op.

Als we de oogpositie hebben gevonden dan blijf je gedurende de sessie (ongeveer 30-45 minuten) naar de pointer kijken. Je mag ook wegkijken en bewegen. En ondertussen blijf je gewaar wat er gebeurt in je lichaam terwijl ik in stilte bij je aanwezig ben. Dit zorgt voor een raamwerk waarin het therapeutisch proces kan plaatsvinden. Je mag delen wat er met je gebeurt, maar dit hoeft niet. Het is niet ongewoon dat er lange stiltes vallen tijdens dit proces. Je lichaam weet precies hoe het zelf weer in evenwicht kan komen en we hoeven alleen maar op dit proces te vertrouwen en hier ruimte aan te geven.

Voor vragen of opmerkingen neem zeker contact op.

Instituut Kaptein
info@instituutkaptein.nl
06-24276965

Pin It on Pinterest